Bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De wet AVG bepaalt dat wij met uw persoonlijke gegevens zorgvuldig moeten omgaan. Hieronder staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en waarom we deze gegevens eigenlijk nodig hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uw vragen altijd stellen aan Chantal Berens, telefoonnummer 06 83349099

 

In het kort zijn er twee redenen waarom wij gegevens van u verzamelen.

1) Deze informatie helpt ons om gericht en zo efficiënt mogelijk aan de slag te kunnen gaan met uw hulpvraag.

2) Financiering Sommige behandeltrajecten worden betaald door een gemeente of zorgverzekering. Hiervoor zijn bepaalde persoonsgegevens nodig om deze trajecten te starten

 

Privacy en Veiligheid

Kwaliteit is een belangrijke kernwaarde van Goochem in Balans. Dit geldt ook voor de privacy van onze cliënten. Alle gegevens die bij ons bekend zijn worden heel veilig achter slot en grendel bewaard (Letterlijk & Figuurlijk). Wie niks met uw gegevens te maken heeft komt er niet bij!

 

Gegevens aan derden

De zorgvragen zijn vaak erg uiteenlopend. Sommige trajecten worden gefinancierd door de Gemeente of door een Zorgverzekeraar.

Wanneer een traject gefinancierd wordt door een gemeente, zijn NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode), Geboorte datum en BSN nodig om een traject te starten. Facturatie aan de gemeente vindt plaats door Goochem in Balans.

Wanneer een traject gefinancierd wordt door een Zorgverzekeraar, wordt de factuur naar de cliënt zelf gestuurd. Op deze factuur staat de naam, geboortedatum en datum van de afspraak vermeld. Deze factuur dient u zelf in te dienen bij de zorgverzekering.

Soms nemen wij contact op met een collega, de school of leraar van een cliënt. Wij zullen gegevens echter alleen delen met andere zorgverleners, gemeentes en scholen als u ons vooraf toestemming heeft gegeven.

Goochem in Balans zal nooit gegevens delen met derden voor commerciële doeleinden.

 

Wat willen we van u weten?

Bij aanvang van een traject vult u ons aanmeldformulier in. Dit formulier bevat items t.a.v. van de algemene persoonsgegevens: NAWT (Naam, Adres, Woonplaats/postcode, Telefoonnummer), Geboorte datum, BSN, Verzekeringsgegevens, Relevante Medische gegevens, gezinssituatie en eventuele Schoolgegevens. Onder de 18 jaar vragen wij ook de informatie over de ouders.

Daarnaast kunnen ouders hun zorgen omschrijven en eventuele relevante ontwikkelingsgebieden beschrijven.

Gericht onderzoek Indien van toepassing, zal er gericht onderzoek gedaan worden. Wij maken gebruik van verschillende wetenschappelijke onderzoekmethodes (o.a. ten aanzien van de capaciteiten, het gedrag, de concentratie en motivatie).

E-mailadres & Siteverkeer

Bij Goochem in Balans zijn wij altijd op zoek naar nieuwe behandel- en onderzoeksmethodes. Misschien zit er wel iets tussen wat bij uw situatie past. Om u hierover te informeren sturen we af en toe een e-mail. Siteverkeer wordt momenteel nog niet geanalyseerd.

Alle persoonsgegevens / onderzoeken zijn altijd eigendom van de persoon (Of ouders). U bent altijd vrij om de gegevens in te kijken.

 

PRIVACY POLICY versie mei 2018