Gezond & Fit

Goochem in Balans werkt mee aan Gezond & Fit

Aanmelden

Gezond & Fit zal binnenkort weer van start gaan. Wees er snel bij!

Aanmelden kan via 06-83349099 of chantal.berens@gmail.com Het is hierbij van belang de naam, de geboortedatum, de lengte en het gewicht van het kind door te geven.


Veranderen voor het leven!!!

Gezond & Fit is een onderbouwd interventieprogramma waarbij kinderen, met ondersteuning van hun ouders, begeleid worden naar een gezonder gewicht!

In 2014 telde de gemeente Zevenaar 32.450 inwoners. Binnen de leeftijdscategorie 0-15 jaar was er bij 15% kinderen sprake van overgewicht (CBS, Den Haag/Heerlen, 2014). Een kind dat te zwaar is, heeft meer kans op gezondheidsproblemen en sociaal emotionele problemen.

Wij slaan de handen ineen

Gezond & Fit is een multidisciplinair samenwerkingsverband in de Liemers voor kinderen van 2 tot 18 jaar oud met overgewicht of obesitas. Het doel van dit samenwerkingsverband is om het eet- en beweeggedrag van deze kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te verbeteren.

Het team bestaat uit kinderfysiotherapeuten, een diëtist en orthopedagoog Chantal Berens. De teamleden hebben allen al jaren ervaring op het gebied van het begeleiden van kinderen met overgewicht.
Lekker in lijf en hoofd

Binnen Gezond & Fit staan diverse elementen centraal: persoonlijke aandacht, plezier in bewegen, gezond eet- en beweeggedrag en ‘lekker in je vel zitten’.

Meer informatie over de invulling van het programma kan verkregen worden via 06-83349099 of chantal.berens@gmail.com Voordat het traject begint zal er een intakegesprek  plaatsvinden.

Orthopedagoog
De orthopedagoog richt zich op het welbevinden van het kind, stimuleert gedragsverandering en creëert bewustwording. De orthopedagoog geeft tips en trucs over hoe de ouder(s) / verzorger(s) moeilijke momenten van hun kind kunnen opvangen. Ook zal met hen besproken worden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een positieve gedragsverandering van hun kind.

De kosten

De professionals zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen. Vergoedingen zijn veelal mogelijk vanuit uw basis- en aanvullende verzekering of door de gemeente. Graag helpt het team ouder(s)/verzorger(s) om te achterhalen voor welke vergoeding hun kind  in aanmerking komt.