Onderzoek naar hooggevoeligheden

Hooggevoelig? 

_mg_2315Hooggevoelig kun je zijn op diverse vlakken. De meest bekende is hooggevoeligheid (overexitability) op het gebied van de emoties. Deze mensen hebben een sterk en verfijnd gevoelsbewustzijn en/of een sterk vermogen tot empathie. Vaak merken die personen zaken op in een situatie, die niet iedereen opvalt.
Bij emotionele spanning is het mogelijk dat de complexe gevoelens en heftige emoties zich uiten door psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn, slecht slapen, blozen, warm worden, zweethanden), filosofische gedachten, angstig zijn, depressieve gevoelens, een intens gevoel van eenzaamheid, last van schuldgevoelens etc. Deze individuen kunnen heel extreem reageren (enthousiast, extatisch, euforisch, trots, schuldig, angstig) en krijgen vaak te horen dat ze zich niet zo moeten aanstellen. De intensiteit van hun gevoelens zal regelmatig lastig zijn in het gewone leven en kan irritatie opwekken bij mensen die deze prikkelgevoeligheid niet begrijpen.


Vijf gebieden:

In totaal wordt middels onderzoek naar hooggevoeligheden bij Goochem in Balans binnen 5 gebieden gekeken of er sprake is van hooggevoeligheden:

1) psychomotorisch (fysieke energieniveau)
2) sensueel (zintuiglijke waarneming en beleving)
3) verbeelding (voorstellingsvermogen)
4) intellectueel (activiteit van de geest)
5) emotioneel (intensiteit van de emoties, hoog gevoeligheid).
Binnen het onderzoeksverslag worden uitgebreide handelingsadviezen weergegeven.

Helaas is het zo dat hoe sterker één of meer gevoeligheden aanwezig zijn, hoe groter de kans op problemen vaak is.
Hierbij kan gedacht worden aan een moeilijke aansluiting bij leeftijdsgenoten of onbegrepen worden door een leerkracht. Een verkeerde interpretatie, of verkeerde benadering kan zelfs leiden tot (extreme) gedragsproblemen in de klas en een verstoorde ontwikkeling van het zelfbeeld.

In extreme gevallen kan zelfs de indruk ontstaan dat de betreffende leerling lijdt aan een stoornis, terwijl hiervan geen sprake is. Zo kan een kind dat psychomotorisch hooggevoelig is, bestempeld worden als een kind met ADHD. De (on)mogelijkheden kunnen enorm verschillen en een andere, specifieke benadering is vaak wenselijk.
Mocht u uw kind herkennen in deze omschrijving, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.