Hooggevoelig

_mg_2307

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren (Delphi-model, 2007).

del
Hooggevoeligheden

De overexcitabilities, de hoge prikkelgevoeligheden, van (hoog)begaafde individuen zijn een wezenlijk en onverbrekelijk deel van hun persoonlijkheid, van hun ‘Zelf’. Het de taak van ouders, verzorgers en leerkrachten om kinderen met een hoge prikkelgevoeligheid te leren om hun gedrag te moduleren, en hun te leren welk effect hun gedrag op anderen kan hebben.

dabrowski-pg_

De hoge gevoeligheid komt ook naar voren binnen het model van Dabrowski (1966). Hoogbegaafde individuen kenmerken zich volgens hem door hooggevoeligheid op psychomotorisch, zintuiglijk, intellectueel, beeldend en/of emotioneel gebied.
Het is moeilijk om een (hoog)begaafd persoon te vinden zonder minstens één van de overexcitabilities. Ongelukkig genoeg is het wel zo dat hoe sterker één of meer overexcitabilities aanwezig zijn, hoe meer problemen men ermee krijgt in de omgeving, dat zich bijvoorbeeld uit in een moeilijke aansluiting bij leeftijdsgenoten of onbegrepen zijn door een leerkracht. Door meer begrip te ontwikkelen over de hoge prikkelgevoeligheid, die nu eenmaal een onverbrekelijk onderdeel is van de persoonlijkheid van het kind, komt er ruimte voor tolerantie of acceptatie en, hopelijk, zelfs appreciatie.