Hoogbegaafd

Hoogbegaafd, is meer dan alleen een hoog IQ!

Hoogbegaafde personen zijn in meerdere opzichten ‘anders’. Hierdoor zijn vaak ook andere dingen nodig om tot ontwikkeling te komen (en te blijven!).

 

Een bekend model over hoogbegaafdheid is het drieringenmodel (Renzulli en Mönks). Hierin is opgenomen dat een hoogbegaafd individu beschikt over buitengewone capaciteiten (een IQ boven 130), een grote motivatie en een groot creatief vermogen.

Binnen onderstaande afbeelding is het drieringenmodel uitgebreid met het belang van omgevingsfactoren. De houding en de inbreng van het gezin, de school en de vrienden zijn bepalend voor het tot uiting komen van de buitengewone capaciteiten van een kind.
index
Een complete definitie:

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren (Het Delphi-model hoogbegaafdheid, 2007).

del


Karaktereigenschappen

Prof. dr. Kieboom vat karaktereigenschappen van hoogbegaafden samen in ‘het zijnsluik’. Deze karaktereigenschappen komen ook voor bij kinderen zonder ontwikkelingsvoorsprong, maar vragen een specifieke aanpak wanneer er wel sprake is van hoogbegaafdheid.
Het zijnsluik bevat vier bijzondere kenmerken, zoals weergegeven in onderstaand schema:

zijn