Leren omgaan met

En dan heb je ineens een diagnose, een stempel. Je hebt bijvoorbeeld leerproblemen als dyslexie, of ADHD, PDD-NOS of Asperger, of je bent hoogbegaafd. Bij sommige mensen kan een diagnose helaas leiden tot faalangst, somberheid, en minder zelfvertrouwen. Dit geldt voor basisschoolkinderen, maar in nog sterkere mate voor jongeren in het voortgezet onderwijs.
Voor (jong)volwassenen kan het leiden tot vraagstukken met betrekking tot de eigen identiteit. Met het oog op een goed verloop van de persoonlijkheidsontwikkeling is het belangrijk om aandacht te schenken aan de mogelijke sociaal-emotionele gevolgen.
Bij praktijk Goochem in Blans kunnen kinderen, jongeren en volwassenen terecht met vragen over zulke diagnoses en leren hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. De kans op het ontwikkelen van secundaire problemen wordt hierdoor geminimaliseerd.