Werkgeheugentraining: Jungle Memory

Goochem in Balans is officieel gecertificeerd om trainingen Jungle Memory te verzorgen.

·         Kan instructies moeilijk opvolgen
·         Is er met z’n gedachte niet bij
·         Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
·         Zit veel te dromen
·         Let vaak niet op
·         Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’
·         Is snel afgeleid
·         Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
·         Haakt vaak af tijdens een taak

Ziet u bij de hierboven geschetste kenmerken al meteen een kind uit uw klas of gezin voor u? Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn. Werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren.

Het werkgeheugen
Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden (on-line) en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces. Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.
Het trainen van het werkgeheugen
Het Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen. Zij worden daarbij aan de zijlijn bijgestaan door de coach, die via internet de verrichtingen van het kind kan volgen en dit met kind en ouder of leerkracht bespreekt. (Minimaal één maal per week is er een coachingssessie op de praktijk.)

jungle_memory_coach