Onderzoek naar executieve functies

Onderzoek naar executieve functies
Executieve Functies in kaart brengen

Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Deze processen omvatten onder andere het vermogen om vooruit te denken, impulsen te onderdrukken, tijdelijk informatie op te slaan en flexibel te denken. Executieve functies maken doelgericht gedrag mogelijk door gedachten en handelingen op een efficiënte wijze te reguleren. Dit is niet beperkt tot het cognitieve domein, maar deze functies zijn ook essentieel voor sociaal functioneren.

Het werkgeheugen is een executieve functie die binnen de schoolse situatie een grote rol speelt. Er is zelfs onderzoek bekend waaruit blijkt dat het werkgeheugen een betere voorspeller is van schoolsucces dan het IQ (zie ook Jungle Memory).

Hoe werkt het?

Onderzoek naar executieve functies kan bijvoorbeeld plaatsvinden middels een gedragsvragenlijst als de BRIEF. Wanneer helder uiteengezet is op welke vlakken problemen ervaren worden, kan specifiek en doelgericht geoefend worden.

Handelingsadviezen

Binnen het onderzoeksverslag worden uitgebreide handelingsadviezen weergegeven.
Met de BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst kunnen executieve functies op gedragsniveau in kaart worden gebracht bij kinderen tussen 5 en 18 jaar. Op basis van de acht schalen (zie onderstaande tabel) kan er een totaalscore worden berekend. Daarnaast kunnen twee algemene indexen worden verkregen: de Gedragsregulatie index en de Metacognitie index. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk.

Totaalscore
Gedragsregulatie index Metacognitie index
1.
1. Inhibitie
         4. Initiatief nemen
2.      2. Cognitieve flexibiliteit           5. Werkgeheugen
3.      3. Emotieregulatie           6. Plannen en organiseren
            7. Ordelijkheid en netheid
           8. Gedragsevaluatie

Het is mogelijk om de vragenlijst door de leerkracht en  ouders in te laten vullen zodat een helder beeld geschetst kan worden over hoe het kind in de klas functioneert en thuis.