Executieve Functies

Herkent u dit beeld:
Altijd alles kwijt? Nooit op tijd? Meteen weer vergeten wat u net zei? Overal met z’n gedachten behalve bij de les … Dan heeft uw kind waarschijnlijk last van zwakke executieve functies.

Executieve functies zijn cognitieve processen die nodig zijn voor doelgericht, efficiënt en sociaal aangepast gedrag. Deze processen omvatten onder andere het vermogen om vooruit te denken, impulsen te onderdrukken, tijdelijk informatie op te slaan en flexibel te denken. Executieve functies maken doelgericht gedrag mogelijk door gedachten en handelingen op een efficiënte wijze te reguleren. Dit is niet beperkt tot het cognitieve domein, maar deze functies zijn ook essentieel voor sociaal functioneren.